Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW

Bilans za 2016r    - plik pdf

Informacje ogólne  - plik pdf

Informacje uzupełniające do bilansu  - plik pdf

Rachunek zysków i strat za 2016r  - plik pdf

Sprawozdanie merytoryczne OPP za 2016r  - plik pdf