Ogólnopolska edycja konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

Drodzy mieszkańcy wsi, liderzy, sołtysi, samorządowcy,
Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń do II edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Zgłaszać można przedsięwzięcia przydatne mieszkańcom i warte popularyzacji, które zostały sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego.

Ideą konkursu jest aktywizacja społeczności wiejskich do podejmowania podejmowania inicjatyw, które służą wzmocnieniu wspólnoty mieszkańców oraz korzystnie wpływają na poprawę warunków życia na wsi. Celem konkursowej promocji oraz prezentacji nagrodzonych i wyróżniających się zgłoszeń będzie m.in.:

Czytaj więcej...

Zatańczyć poloneza dla Niepodległej….

Takie wspólne wyzwanie powzięła międzypokoleniowa grupa z gminy Rzgów w ramach trwających warsztatów tanecznych realizowanego projektu pn. „Międzypokoleniowo z kulturą na wesoło”, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Godność, płynność, elegancja, tryumfalny blask a przy tym pewna, jakby przytłumiona wytwornością, dynamika – są cechami charakterystycznymi poloneza, który od połowy XVII wieku zyskał rangę i miano tańca narodowego, stając się jednocześnie synonimem polskości.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak: Samorządność służy ludziom

  

Szanowni Państwo,

Nigdzie chyba tak wyraźnie jak na wsi nie widać, że samorządność służy ludziom. W podwójnym znaczeniu służy, bo uczy odpowiedzialności za innych i siebie. Służy, bo pomaga całym społecznościom. Choć samorządność liczy sobie kilkaset lat, w Polsce przełomu XX i XXI wieku mamy do czynienia z samorządnością w jakimś sensie nową, młodziutką – odbudowywaną po dziesiątkach lat zarządzania centralnego całym narodem, państwem i jednostką.

Czytaj więcej...