Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW

30 czerwca 2007 r. w Licheniu odbyła się uroczystość wręczenia Krajowemu Stowarzyszeniu Sołtysów  nagrody Pro Publico Bono za Najlepsze Dzieło Obywatelskie 2006 r. KSS otrzymało pierwszą nagrodę w kategorii „Rozwój środowiska i regionu, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy organizacji z samorządem terytorialnym” za dzieło „Aktywizacja i budowanie społeczeństwa obywatelskiego na terenach wiejskich”. Nagrodę wręczył prezesowi KSS Ireneuszowi Niewiarowskiemu przewodniczący Rady Fundacji Konkursu Pro Publico Bono prof. dr hab. Jerzy Buzek.
Podczas uroczystości wręczono  także pamiątkowe dyplomy z okazji 15-lecia „Gazety Sołeckiej” redaktor naczelnej Joannie Iwanickiej oraz pracownikom redakcji a także redaktorowi „Poradnika radnego i sołtysa” Zdzisławowi Iwanickiemu.
Uroczystości towarzyszyła debata obywatelska „Pamięć – tożsamość – odpowiedzialność – patriotyzm” według Jana Pawła II  a także wystawa zdjęć i publikacji oraz pokaz filmu i prezentacji przybliżających działalność Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów oraz organizacji najbliżej z nim związanych: Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów, Towarzystwa Samorządowego i Banku Żywności w Koninie.

 

Prof. Jerzy Buzek wręcza Prezesowi Ireneuszowi Niewiarowskiemu  dyplom Pro Publico Bono

Redakcja „Gazety Sołeckiej” otrzymała podziękowania za 15-letnią pracę

Pracownicy redakcji „Gazety Sołeckiej”, KSS i Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów

Działacze i pracownicy Banku Żywności w Koninie oraz Towarzystwa Samorządowego

Działacze Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów

Po wręczeniu dyplomu odbyła się debata obywatelska

Uczestnicy uroczystości podczas debaty

Uroczystości towarzyszyła wystawa zdjęć i publikacji