Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW

Ogłoszenie zwycięzców I edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” miało miejsce w dniu 9 marca 2018 r.  w Ruścu, gm. Nadarzyn, podczas naukowej konferencji z okazji Dnia Sołtysa pn.: „Niepodległa i inspirująca wieś polska…” zorganizowanej  przez Stowarzyszenie Sołtysi Mazowsza i Gminę Nadarzyn we współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów. Patronat naukowy nad przedsięwzięciem sprawował Instytut Historii, Polskiej Akademii Nauk. Konferencja składała się z trzech sesji: Sołeckie inspiracje, Niepodległa wieś 100 lat temu i dziś, Fundusz sołecki najlepsza inicjatywa oraz Przyszłość polskiej wsi. Oprócz najciekawszych przykładów działań sołeckich i wykładów naukowych z zakresu historii wsi i urzędu sołtysa w programie znalazło się rozstrzygnięcie I edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”.

Ideą konkursu jest aktywizacja społeczności wiejskich na rzecz podejmowania inicjatyw, które służą wzmocnieniu wspólnoty mieszkańców oraz korzystnie wpływają na warunki życia na wsi.

Nabór wniosków trwał do 10 stycznia 2018 r. Następnie eksperci z ramienia KSS dokonali oceny formalnej i merytorycznej blisko 100 zgłoszonych inicjatyw. Był to pierwszy etap oceny.

Na podstawie przyznanej punktacji wyłonionezostały zwycięskie inicjatywy – laureaci  z każdego województwa.

W kolejnym etapie Komisja konkursu, w skład której weszli eksperci KSS i przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich, dokonała oceny szczęśliwej 15-stki laureatów wojewódzkich i wyłoniła zwycięzców.

Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom nastąpiło podczas tej niezwykle merytorycznie zaaranżowanej konferencji.

Oto zwycięzcy ogólnopolskiej edycji konkursu „Fundusz Sołecki – najlepsza inicjatywa”.

Miejsce

Nazwa sołectwa

Nazwa projektu

Nagroda

I miejsce

Sołectwo Dankowice

Gmina Krzepice

woj. śląskie

Rewitalizacja historycznego terenu podworskiego - powstanie Sołeckiego Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego

Czek na kwotę  7 500 zł

+ dyplom

oraz statuetka Sołecka NIKE

II miejsce

Sołectwo Chrząstowice

Gmina Wolbrom

woj. małopolskie

Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Chrząstowice

Czek na kwotę
5 500 zł

+ dyplom

III miejsce

Sołectwo Prądy

Gmina Dąbrowa

woj. opolskie

Plac rekreacyjno-wypoczynkowy

Czek na kwotę
4 500 zł

+ dyplom

 Dwa równorzędne wyróżnienia

Wyróżnienie

Sołectwo Zastań

Gmina Wolin

woj. zachodniopomorskie

Budowa wiaty rekreacyjno-integracyjnej jako forma zagospodarowania sołeckiej przestrzeni publicznej

Czek na kwotę
2 500 zł

+ dyplom

Wyróżnienie

Sołectwo Piaseczna Górka

Gmina Morawica

woj. świętokrzyskie

Realizacja projektu zagospodarowania działki gminnej - budowa miejsca integracji mieszkańców Piasecznej Górki

Czek na kwotę
2 500 zł

+ dyplom

 Wszystkie wyżej nagrodzone sołectwa zostały docenione za zagospodarowanie z funduszu sołeckiego wiejskiej przestrzeni publicznej. Na szczególne docenienie zasługuje fakt, że zwycięskie sołectwo środki funduszu sołeckiego dziesięciokrotnie pomnożyło pracą mieszkańców, lokalnych firm i wkładem sponsorskim.

Pozostali laureaci wojewódzcy (wg kolejności otrzymanej punktacji przez członków Komisji Konkursu).

Sołectwo

Gmina

Województwo

Nazwa przedsięwzięcia

Nagroda


Morawsko

Jarosław

podkarpackie

Zagospodarowanie terenu wokół stawu w centrum miejscowości Morawsko

Czek na kwotę  1000 zł + dyplom

Spławie

Golina

wielkopolskie

Kiermasz umiejętności, dziedzictwa i talentów

Czek na kwotę  1000 zł + dyplom

 

Krzyżówki

Lipno

kujawsko-pomorskie

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego
w miejscowości Krzyżówki

Czek na kwotę  1000 zł + dyplom

Opawa

Lubawka

dolnośląskie

Nasze wspólne miejsce odpoczynku "Opawska  Ostoja"

Czek na kwotę  1000 zł + dyplom

Mogilno Małe

Dobroń

łódzkie

Promocja i pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców sołectwa Mogilna Małego-organizowanie warsztatów w celu zwiększenia zaangażowania mieszkańców w rozwój wsi.

Czek na kwotę  1000 zł + dyplom

Ronin Nowiny

Frombork

warmińsko-mazurskie

Strefa rekreacji
i wypoczynku sołectwa Ronin-Nowiny

Czek na kwotę  1000 zł + dyplom

Wola Zadybska

Kłoczew

lubelskie

Remont pomnika pomordowanych mieszkańców Woli Zadybskiej

Czek na kwotę  1000 zł + dyplom

Kiełpin

Zielona Góra

lubuskie

Promocja postaw ekologicznych wśród mieszkańców poprzez konkurs ekologiczny połączony z festynem

Czek na kwotę  1000 zł + dyplom

Laski

Izabelin

mazowieckie

Logo wsi Laski

Czek na kwotę  1000 zł + dyplom

Janowo

Kolno

podlaskie

Remont świetlicy wiejskiej

Czek na kwotę  1000 zł + dyplom

 arczyńcy/sponsorzy nagród:

 Nagrody w konkursie zostały sfinansowane dzięki wsparciu:

  • środków finansowych otrzymanych w formie darowizny od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Klon Jawor Programu pod nazwą „Wspieranie Organizacji Pozarządowych 2017”, 
  • Ptak Warsaw Expo,

oraz:

  • Marszałka Województwa Lubuskiego,
  • Marszałka Województwa Łódzkiego
  • Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Marszałka Województwa Opolskiego
  • Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
  • Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Patronat honorowany nad inicjatywą objęli:

 - Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego

 - Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 - Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego

 - Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego,

 - Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego,

 - Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego.

  

Współpraca:

Województwo Łódzkie @Promuje Łódzkie

  

GALERIA ZDJĘĆ