Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW

 

Stowarzyszenie Sołtysi Mazowsza, Gmina Nadarzyn i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową z okazji Dnia Sołtysa, zorganizowaną pod patronatem naukowym Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk.

Konferencja "Niepodległa i inspirująca wieś polska..." odbędzie się w Ruścu gm. Nadarzyn k/ Warszawy w dniu 9 marca br.

W programie wydarzenia cztery sesje: inspirująca, historyczna, rozwiązanie ogólnopolskiego konkursu: "Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa" oraz wystąpienia zaproszonych gości.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

- Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego

- Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

- Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego

- Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego,

- Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego,

- Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego.

 

Współpraca:

Województwo Łódzkie @Promuje Łódzkie